ReadyPlanet.com
dot dot

DTV article

รหัสสินค้า    : 60 + DTV + KU

ชื่อสินค้า        : ชุดจานขนาด 60 Cm พร้อมเครื่อง DTV

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 35 ช่อง (รับชม1จุด)

ราคา            : 3,550  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

รหัสสินค้า    : 60 + DTV + KU

ชื่อสินค้า        : ชุดจานขนาด 60 Cm พร้อมเครื่อง DTV

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 30-40 ช่อง (รับชม1จุด)

ราคา            : 2,100  ฿ ( ไม่รวมติดตั้ง )

รหัสสินค้า    : 75 + DTV + KU + NSS6

ชื่อสินค้า        : ชุดจานขนาด 75 Cm พร้อมเครื่อง DTV

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 30-50 ช่อง (รับชม1จุด)

ราคา            : 4,850  ฿ ( พร้อมติดตั้ง + หนัง )

รหัสสินค้า    : 60 + DTV + KU  + หนัง

ชื่อสินค้า        : ชุดจานขนาด 60 Cm พร้อมเครื่อง DTV

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 30-40 ช่อง (รับชม1จุด)

ราคา            : 2,750  ฿ ( ไม่รวมติดตั้ง + หนัง )

 รหัสสินค้า    : 60 + DTV + KU 2

ชื่อสินค้า    : ชุดจานขนาด 60 Cm พร้อมเครื่อง DTV

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 30-40 ช่อง (รับชม2จุด)

ราคา            : 5,300  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

รหัสสินค้า    : 75 + DTV4 + KU 4

ชื่อสินค้า      : ชุดจานขนาด 75 Cm พร้อมเครื่อง DTV

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 30-40 ช่อง (รับชม4จุด)

ราคา            : 8,500  ฿ ( ไม่รวมติดตั้ง )

รหัสสินค้า    : DTV 

ชื่อสินค้า      : เครื่องรับสัญญาน DTV ( 1เครื่อง)

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 30-40 ช่อง (รับชม1จุด)

ราคา            : 1,550  ฿

รหัสสินค้า    : 75 + DTV + KU + หนัง

ชื่อสินค้า      : ชุดจานขนาด 60 Cm พร้อมเครื่อง DTV

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 30-40 ช่อง (รับชม1จุด)

ราคา            : 4,200  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

 

 

 

รหัสสินค้า    : MIC365

ชื่อสินค้า       : ซองหนัง D AISN - DMOVIE

ายละเอียด  : สามารับชมได้ 2 ช่อง 1 ปี (รับชม1จุด)

ราคา            :  659  ฿

 

 

รหัสสินค้า    : MIC90

ชื่อสินค้า       : ซองหนัง D AISN - DMOVIE

ายละเอียด  : สามารับชมได้ 2 ช่อง 3 เดือน (รับชม1จุด)

ราคา            : 180 ฿

 
ดาวเทียม

จานดาวเทียม C BAND article
จานดาวเทียมระบ KU BAND article
PSI article
Dynasat article
Samart article
Idea-Chun article
IPM article
Infosat article
ATM article
True article
อุปกรณ์ดาวเทียม article
โปรโมชั่นดาวเทียม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ข้อมูลที่น่าสนใจ | คู่มือ | คำถามที่พบบ่อย | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา