ReadyPlanet.com
dot dot

PSI article

 

รหัสสินค้า 1  : 1.5 + S7 + X1

ชื่อสินค้า  : ชุดจานขนาด 1.3 m พร้อมเครื่อง S7

รายละเอียด : สามารับชมได้ 80 ช่อง (รับชม1จุด)

ราคา            : 1,800  ฿ ( เฉพาะเครื่อง )

 

รหัสสินค้า 2  : 1.3 + S7 + X1 + NSS6

ชื่อสินค้า  : ชุดจานขนาด 1.3 m พร้อมเครื่อง S7

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 80-100 ช่อง (รับชม1จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 4,900  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

 

รหัสสินค้า 3  : 1.5 + S3 + X1

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.5 m พร้อมเครื่อง S3

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 80 ช่อง (รับชม1จุด)

ราคา            : 2,900  ฿ ( เฉพาะเครื่อง )

 

รหัสสินค้า 4  : 1.5 + S3 + X1 + NSS6

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.5 m พร้อมเครื่อง S3

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 60-80 ช่อง (รับชม1จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 5,900  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

 

รหัสสินค้า 5      : 1.7 + S3 + X1

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.7 m พร้อมเครื่อง S3

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 70-90 ช่อง (รับชม1จุด)

ราคา            : 6,900  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

 

รหัสสินค้า 6     : 1.7 + S3 + C2

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.7 m พร้อมเครื่อง S3

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 70-90 ช่อง (รับชม2จุด)

ราคา            : 9,500  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

 

รหัสสินค้า 7  : 1.7 + S3 + X1 + NSS6

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.7 m พร้อมเครื่อง S3

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 70-100 ช่อง (รับชม1จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 7,900  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

 

รหัสสินค้า 8   : 1.7 + O2 + C2

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.7mพร้อมเครื่อง O2หาช่องอัตโนมัติ

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 70-90 ช่อง (รับชม2จุด)

ราคา            : 9,900  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า 9   : 1.85 + O2 + X1 + NSS6

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.85 m พร้อมเครื่อง O2หาช่องอัตโนมัติ

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 90-100 ช่อง (รับชม1จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 8,900  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า 10 : 1.85 + S3x3 + C2 + Multi

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.85 m พร้อมเครื่อง S3

รายละเอียด    : สามารับชมได้ 90-100 ช่อง (รับชม3จุด)

ราคา            : 15,000  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า 11 : 1.85 + O2x4 + C2 + NSS6

ชื่อสินค้า      : ชุดจานขนาด 1.85 m พร้อมเครื่อง O2หาช่องอัตโนมัต

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 90-100 ช่อง (รับชม4จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 18,900  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า 12 : 1.85 + O2x8 + C2 + NSS6

ชื่อสินค้า      : ชุดจานขนาด 1.85 m พร้อมเครื่อง O2หาช่องอัตโนมัต

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 90-100 ช่อง (รับชม8จุด2ดาวเทียม)

ราคา             : 25,000  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า  13 : 1.85 x 2+ O2 + C2 x 2 + จีน

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.85 m พร้อมเครื่อง S3

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 90-130 ช่อง (รับชม2จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 13,900  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า 14 : 1.7 + O2 + X1 +KU

ชื่อสินค้า     : ชุดจานขนาด 1.7 m พร้อมเครื่อง O2

รายละเอียด  : สามารับชมได้ 70-110 ช่อง (รับชม1จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 8,900  ฿ ( พร้อมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า 15  : 1.3 + S7 + X1

ชื่อสินค้า  : ชุดจานขนาด 1.3 m พร้อมเครื่อง S7

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 50-60 ช่อง (รับชม1จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 1,800  ฿ ( ไม่รวมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า 15  : 1.5 + S7 + X1

ชื่อสินค้า : ชุดจานขนาด 1.5 m พร้อมเครื่อง S7

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 50-70 ช่อง (รับชม1จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 2,100  ฿ ( ไม่รวมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า 15  : 1.5 + S3 + X1

ชื่อสินค้า       : ชุดจานขนาด 1.5 m พร้อมเครื่อง S3

รายละเอียด   : สามารับชมได้ 90 ช่อง (รับชม1จุด2ดาวเทียม)

ราคา            : 2,300  ฿ ( ไม่รวมติดตั้ง )

   

รหัสสินค้า  : S3

ชื่อสินค้า    : เครื่อง  S3 พร้อมรีโมท

รายเอียด   : รุ่นS3 หน้าจอมีตัวเลขบอกช่อง 

ราคา         : 1,050  ฿ ( เฉพาะตัวเครื่อง)

 

 

รหัสสินค้า : O2

ชื่อสินค้า   : เครื่อง  O2 พร้อมรีโมท

รายเอียด   : รุ่นO2 สามารถหาช่องได้เอง 

ราคา         : 1,050  ฿ ( เฉพาะตัวเครื่อง)

   

รหัสสินค้า      : S7

ชื่อสินค้า       : เครื่อง S7 พร้อมรีโมท

รายละเอียด  : หน้าจอไม่มีตัวเลขบอกช่อง

ราคา            : 800  ฿ ( เฉพาะตัวเครื่อง)

 
ดาวเทียม

จานดาวเทียม C BAND article
จานดาวเทียมระบ KU BAND article
Dynasat article
Samart article
DTV article
Idea-Chun article
IPM article
Infosat article
ATM article
True article
อุปกรณ์ดาวเทียม article
โปรโมชั่นดาวเทียม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ข้อมูลที่น่าสนใจ | คู่มือ | คำถามที่พบบ่อย | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา